dr hab. inż. Jarosław Chlebowski

Dyscypliny KBN: technika rolnicza  Specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze
Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej

Zainteresowania naukowe:
obciążenia energetyczne zespołów roboczych sieczkarń polowych, automatyzacja doju krów, zbiór roślin paszowych, maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |